Informace

Image 01

Jsme rádi, že jste se rozhodl(a) státi se členem spolku FC818.

Přihlášku (viz Přihláška) je možné zaslat poštou do sídla spolku (viz Stanovy FC818) nebo vytisknout, vyplnit a zaslat ofocenou emailem na adresu: info@fc818.cz.

Pokud bude přihláška řádně vyplněna budete vyzváni emailem k uhrazení členského příspěvku, který je pro rok 2019 stanoven na minimálně 100,- Kč.

Ke stažení

Fotogalerie

Photogallery

Image 01

Calendar

Image 03

Facebook

Image 04

Youtube

Image 05

Twitter